Zilveren Kruis-Achmea heeft aangekondigd de mogelijkheid voor praktijkhouders tot online contractering per 15 november af te sluiten. En dat in een fase waarin Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen (CPH) nog steeds contractbesprekingen voert namens honderden praktijkhouders. NZa heeft bevestigd dat er geen enkele verplichting is van overheidswege voor deze Achmea-actie. Het vigerende contract loopt minimaal nog 6 weken door. En in geval van een onderhandelingstraject, zelfs nog maanden.

In het eerste overleg tussen CPH en Achmea is de sluiting van het zorgportaal op 15 november onverstandig en ongewenst genoemd. Ook diverse malen telefonisch overleg leidde bij Achmea niet tot andere gedachten. Huisartsen laten zich liever niet meer op deze manier onder druk zetten. Ze willen fatsoenlijke contractvoorwaarden uitonderhandelen. Uiteraard met begrip voor het tijdstip en de verwachtingen van VWS richting Achmea. Dreigen per 1 januari met het stopzetten van betalingen voor geleverde zorg naar praktijkhouders, is niet fair en niet chique. En in geen geval een bijdrage aan de verbetering van het vertrouwen jegens de zorgverzekeraar. Ook valt dit Achmea-gedrag niet onder hetgeen de NZa onder Good Contracting verstaat, namelijk “een dialoog tussen partijen tijdens het contracteerproces bevorderen”.

Juist zo vlak na 4 oktober, dat dag waarop gepresenteerd werd dat Het Roer Om zou gaan, lijkt er in de praktijk helemaal niets veranderd te zijn. Honderden huisartsen en vele verzekerden dreigen door deze actie gedupeerd te worden: de huisarts wordt gedwongen te tekenen of op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar .

Ons verzoek aan Achmea is te stoppen met dreigementen. En het voor die huisartsen die er na 15 november alsnog voor kiezen een overeenkomst met Achmea te sluiten, daartoe in de gelegenheid te stellen, zonder gedoe en overlast.

Het alternatief is wijziging van preferente zorgverzekeraar met informatie naar de verzekerden dat Achmea niet langer de zorg vergoed van hun huisarts.

Op 13 november gaan we opnieuw in overleg met de zorginkopers en adviseurs van Achmea. We zullen daar verslag van doen.

CPH Onderhandelaarsteam