De Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen (CPH) u.a. i.o is in oktober 2015 opgericht op initiatief van praktijkhoudende huisartsen die meer regie willen over de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars. Zij hebben de afgelopen tijd samen met VPHuisartsen en experts van VvAA, het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod uitgewerkt. Daarmee kan een praktijkhouder aangeven welk zorgaanbod(modules) hij /zij kan en wil leveren.

De CPH biedt aangesloten leden-praktijkhouders de mogelijkheid om namens hen te (laten) onderhandelen met de preferente zorgverzekeraar, met als inzet het eigen Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod. In het onderhandelingsproces dat daarop volgt spreken partijen af wat wordt ingekocht en onder welke condities en leveringsvoorwaarden.

De gewijzigde opstelling van de ACM ten aanzien van samenwerkende huisartsen biedt meer ruimte voor deze nieuwe onderhandelingsroute die perspectief biedt op meer gelijkwaardige onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorginkopers.

CPH: voor en door huisartsen

Zorgverzekeraars hebben bij herhaling aangegeven niet met individuele huisartsen te kunnen overleggen over een contract. Ook heeft niet iedere huisarts hier de gelegenheid voor. Deze feiten hebben bijgedragen aan de oprichting van de coöperatie CPH. Dit in navolging van de PACT-coöperaties van apothekers.

Wanneer de CPH voor meerdere huisartsen tegelijk onderhandelt, hoeft een zorgverzekeraar niet met iedere huisarts om tafel. De coöperatieleden hebben de mogelijkheid om met de uitkomsten van deze onderhandeling hun eigen individueel bepaalde zorgaanbod te doen aan de zorgverzekeraar. Voor de huisarts betekent dit meer gelijkwaardige onderhandelingen over een zorgaanbod dat aansluit bij de eigen praktijk en specifieke deskundigheden. Met daarbij passende financiering met meerjarige contracten.

Op dit moment bestaat het interimbestuur uit: Chantal van het Zandt, Dick Groot, Hans Nobel, Nicolle van Rossum, Anneke Bögels-Brouwer en Tom Kuiper.