Tijdens de ALV van de CHP 9 maart 2016 te Utrecht, is door de leden unaniem geaccordeerd, dat er contributie geheven wordt, om alle activiteiten van de CPH mogelijk te maken. De contributie voor leden is vastgesteld op 250 euro/jaar en voor sympathisanten op 200 euro/jaar.

Uw naam

Uw e-mail

Naam van uw praktijk

AGB code van uw praktijk

Hoeveel patiënten telt uw praktijk?

Adres van uw praktijk

Postcode van uw praktijk

Vestigingsplaats van uw praktijk

Uw telefoonnummer

Bent u lid van VvAA en/of VPHuisartsen?
 Ja Nee

Lidmaatschap
 Ja, ik wil graag lid worden, neem contact met mij op. Ik wil graag nader geïnformeerd worden, neem contact met mij op.