De CPH onderhandelt voor meerdere huisartsen met de zorgverzekeraar

Individuele huisartsen hebben samen met de VPHuisartsen (VPH) en VvAA een Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod (MHZ) geschreven. Het eerste zorgaanbod voor en door huisartsen. De CPH gaat voor haar leden met dit zorgaanbod in gesprek met zorgverzekeraars. Leden zijn praktijkhouders die niet concurreren met elkaar. De  onderhandelingsresultaten worden teruggekoppeld met de leden, waarna iedere praktijkhouder zelf het contract kan sluiten met de zorgverzekeraar.

Gelijkwaardigheid

Huisartsen willen een gelijkwaardige onderhandelingspositie: voordat een contract wordt gesloten moet overeenstemming bereikt worden tussen contractpartijen. Dat is op dit moment nog niet zo. De zorgverzekeraar legt zijn contract op. Praktijkhoudende Huisartsen willen deze TROG-contracten (Tekenen Rechts Onder Graag) niet langer. Eind 2014 is geprobeerd om zelfstandig en via een zorgmakelaar met zorgverzekeraars in gesprek te komen. Dit werd door zorgverzekeraars geweigerd. Ook al doen zorgverzekeraars pogingen huisartsen vooraf bij de samenstelling van hun nieuwe contracten te betrekken op inspraakbijeenkomsten, huisartsen hebben nog steeds geen serieuze onderhandelingsrechten.

Honderden huisartsen eind 2014 zo zat dat ze weigerden de TROG-contracten nog te ondertekenen. Contractloze huisarts verliezen echter een aanzienlijk deel van hun praktijkinkomsten. Zonder deze inkomsten kunnen deze huisartsen bepaalde vormen van zorg niet meer leveren aan hun patiënten. Patiënten moeten daardoor alsnog naar het ziekenhuis wat hen onnodig op kosten jaagt (duurdere zorg, eigen risico).

Het Roer Moet Om

Huisartsen kunnen natuurlijk niet zonder gepaste financiering goede patiëntenzorg leveren. Na de contractconflicten ontstond de breed gesteunde actiecomité ‘HetRoerMoetOm’ die het Manifest ‘de bezorgde Huisarts’ publiceerde waarin allerlei grieven en problemen rond de huisartsenzorg werden benoemd die om een oplossing vroegen. Een daarvan was de  ongelijkwaardigheid in het contracteringsproces. Zo’n 8000 huisartsen ondertekenden het Manifest.

Naar aanleiding van het actiecomité is deze zomer is er tussen verschillende partijen druk overlegd over de knelpunten in de huisartsenzorg. Ook over de verbetering van het contracteringsproces. Uit deze gesprekken is gebleken dat er volgens de ACM meer ruimte voor samenwerking onder huisartsen is, dan voorheen. Dit heeft onder andere geleid tot het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod (MHZ), dat is gepresenteerd op 7 oktober 2015.