1. De Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen (CPH) U.A. i.o. onderhandelt over de inhoud en prijzen van het Modulaire Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod (MHZ), maar sluit geen contracten af voor zelfstandige huisartsenpraktijken.
  2. Als lid en sympathisant wordt u regelmatig geïnformeerd over lopende onderhandelingen.
  3. Zodra onderhandelingsresultaten binnen zijn wordt u als lid en sympathisant direct geïnformeerd.
  4. Het onderhandelingsresultaat omvat een contract voor basis-huisartsenzorg, met prijzen en aanvullend modulaire opties.
  5. U dient als praktijkhoudende huisarts vervolgens zelf dit contract in bij de zorgverzekeraar om dit af te sluiten met de zorgverzekeraar (en de modules naar keuze aan te geven) en dit getekende contract op te sturen naar uw verre/andere zorgverzekeraars met het verzoek om het contract te volgen.
  6. U bent zelf als praktijkhoudende huisarts ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor nakomen van de afspraken en het indienen van declaraties die u contractueel hebt afgesproken.
  7. Iedere praktijkhouder gevestigd in Nederland kan een verzoek om lid te worden van de CPH bij het bestuur indienen. Alle lidmaatschapsverzoeken die binnenkomen worden gecontroleerd op overlappen om uit te sluiten dat er sprake is van onderlinge concurrentiële verhoudingen. Indien een lidmaatschapsverzoek  binnenkomt van een praktijk dat een overlap heeft met het werkgebied van een andere praktijk, dan wordt deze nieuwe praktijk automatisch sympathisant. Verzoeken tot lidmaatschap worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
  8. Om een discussie met de ACM te vermijden (en uit te sluiten dat er sprake is van onderlinge concurrentiële verhoudingen) is er verschil tussen leden en sympathisanten. Een lid mag op de ALV aanwezig zijn en heeft stemrecht en een sympathisant niet. De leden kunnen een bepaald voorstel afwijzen. Dat geeft ze een positie richting zorgverzekeraars. Voor sympathisanten geldt dit niet. Dat de sympathisant wel informatie krijgt laat onverlet dat hij individueel moet beslissen wat hij er mee doet.
  9. Inschrijven kost € 25,- per jaar, maar is gratis voor leden van VPHuisartsen en VVAA-leden.